Imam li hiperaktivno dijete?

Imam li hiperaktivno dijete?


 

Imate li dijete koje je malo življe, zaigranije, često u pokretu i puno raznih pitanja, sigurno ste se susreli s rečenicom upućenom od strane drugih „Tvoje dijete je hiperaktivno, daj ga malo smiri!“.  Pa da odmah na početku razjasnimo što je to zapravo hiperaktivnost?

Hiperaktivnost je poremećaj pažnje, popularno skraćeno ADHD (od engl. naziva Attention deficit/hyperactivity disorder). Odnosi se na skupinu raznih simptoma poput smetnje pažnje, impulzivnost i nemir. To nije faza koju će dijete prerasti, to je biološko uvjetovani poremećaj i nema nikakve veze s „neuspjelim“ odgojem djeteta. Često su takva djeca etiketirana kao „zločesta“ djeca. Hiperaktivno dijete može imati poteškoće u 3 područja: (hiper)aktivnost, kontrola impulsa i pažnja.

 

 

Dijete koje ima poteškoće iz područja (hiper)aktivnosti:

 • često ne može biti mirno na mjestu te ima potrebu tresti rukama i nogama
 • pretjerano trči, skače ili se penje gdje ne bi trebalo
 • glasno je
 • teško se igra tiho i mirno
 • ustaje kada ne bi trebalo (npr. za vrijeme obroka)
 • vrpolji se na stolici

Dijete koje ima poteškoće s kontrolom impulsa:

 • ima poteškoća s čekanjem na red
 • neprestano prekida razgovor i ne može sačekati da netko dovrši rečenicu
 • ne može pratiti pravila igre
 • burno emotivno reagira
 • prebacuje se s jedne aktivnosti na drugu

Dijete koje ima poteškoće pažnje:

 • teško održava pažnju u aktivnostima ili igri
 • teško se koncentrira
 • odsutno je mislima
 • ima teškoće sa završavanjem zadataka
 • kratko trajanje pažnje
 • lako ga ometaju vanjski podražaji
 • radi pogreške zbog nemira

 

ADHD se pojavljuje kod dječaka češće nego kod djevojčica, i to čak dva puta češće. Znakovi se mogu pojaviti već u dojenačkoj dobi, kod djece koja su više razdražljivija i češće plaču, koja imaju poteškoće u spavanju pa ih se teže smiri i utješi ili koja imaju jači tonus mišića jer ranije prohodaju (iako su češće nespretniji u hodanju od druge djece).

 

 

Da ne bi došlo do zabune – nema svako dijete koje je povremeno hiperaktivno, impulzivno ili nepažljivo ADHA. Ponekad je uzrok takvog ponašanja jednostavno izazvano dječjom dosadom, velikim veseljem kod djeteta, stresom ili ste ga jednostavno prekinuli u njemu važnoj aktivnosti. Ukoliko vas muči da li je vaše dijete ima ADHD, najbolje da se posavjetujete s dječjim psihologom (možete se obratiti vrtićkom psihologu ili defektologu za pomoć).

 

Nekoliko savjeta za bolju komunikaciju s djetetom s ADHD-om:

 1. Budite strpljivi!

Sjetite se da se ništa ne može promijeniti preko noći. Dajte sebi i djetetu vremena za prilagodbu na nove oblike ponašanja i određene zahtjeve.

 

 1. Ignorirajte

Ignorirajte neželjena ponašanja ukoliko time ne ugrožavaju svoju ili tuđu sigurnost.

 

 1. Budite dobar model ponašanja

Djeca uče po modelu. Jako dobro proučavaju vaše ponašanje te poput spužva upijaju i reproduciraju viđeno. Ne možete od djeteta zahtijevati da ne viče ukoliko i vi vičete kada mu to govorite.

 

 1. Budite jasni i dosljedni

Uspostavite kontakt s očima, prilagodite rečenice (upute) djetetovoj dobi, rečenice neka budu jasne i kratke, budite smireni, izbjegavajte prigovaranje i vikanje i uvijek budite sigurni da je dijete razumjelo što zahtijevate od njega. Kada ste nešto odlučili – izdržite do kraja u svome naumu.

 

 1. Razvijajte pozitivnu sliku o sebi kod djeteta

Hiperaktivno dijete sumnja u sebe i svoje sposobnosti pa je zbog toga sklono imati negativno mišljenje o sebi. Primijetite one pozitivne osobine i dobre karakteristike kod djeteta te ga jasno pohvalite zbog toga. Dijete pohvaljujte pogledom, smiješkom i riječima. Pohvalite dijete svaki put kada smatrate da se primjereno ponaša ili kada uočite ponašanje koje želite potaknuti.

 

 1. Rutina

Pozitivan utjecaj na dijete imat će pažljivo isplaniran dan (vrtić, škola) upotpunjen sa slobodnim aktivnostima (igra, sport), ali i kućnim zadatcima koje dijete može obavljati.

Bilo bi dobro birati kućne poslove za koje je potrebna i fizička aktivnost (iznošenje smeća, pranje prozora, vješanje veša, raspremanje stola…).

 

 1. Pomozite mu sklopiti prijateljstva

Često djeca s ADHD-om teško sklapaju prijateljstva jer teže uče socijalna pravila. Svjesni su odbačenosti i svoje nesposobnosti da zadrže prijatelje. Potrebna mu je vaša pomoć! Pomognite mu da pozove prijatelja na kućno druženje (razgovarajte s njegovim roditeljima). Zajedno sa svojim djetetom isplanirajte aktivnosti i igre koje će se zajedno igrati s prijateljem. Vježbajte socijalne vještine kod kuće.

 

 

 

babyhelp_logoBabyHelp team  

Karmela Bučar, univ. bacc. praesc. educ.